Munkaerőpiaci-reintegrációs referenciaprojektek - Ec-Pec Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Munkaerőpiaci-reintegrációs referenciaprojektek

Szakmai referenciákEQUAL – „Esélyteremtés a foglalkoztatásban”Esélynövelő roma iskolai koordinátorok képzése és foglalkoztatása
2005-2007


Az Ec-Pec Alapítvány, az Oktáv Kht., a Nyíregyházi Főiskola Felnőttoktatási és Művelődéstudományi Tanszéke, együttműködésben az Országos Közoktatási Intézettel, valamint a Khetanipe Egyesület segítségével, az EQUAL „Esélyteremtés a foglalkoztatásban” pályázati program keretében országosan 40 fő roma származású esélynövelő iskolai koordinátor képzését (igény esetén érettségi és OKJ-s szakképzés) és két éves, általános iskolákban történő foglalkoztatását valósítja meg.

A roma koordinátorok alkalmazásának célja, hogy az intézmények olyan szakszerű alkalmazottakat foglalkoztassanak, akik az intézmény és a pedagógusok képzett segítőtársaivá válnak a szülőkkel való jó kapcsolat és együttműködés kialakításában, a roma kultúra iskolai megismertetésében, az integrált nevelés helyi megvalósítása során felmerülő problémák megoldásában.

A programban résztvevő hallgatók az érettségi megszerzésével párhuzamosan, motiváltságuktól, képességeiktől, tanulmányi előmenetelüktől függően négy OKJ-s szakma közül választhatnak (akár többet is). A szakmai képzést minden szakma esetén két fontos tartalmi elemmel egészítjük ki: roma kultúra és népismeret, valamint az integrált oktatás módszertani kérdései.

A foglalkoztatás párhuzamosan történik a befogadó munkahellyé fejlesztett, fejlesztendő iskolákban.A programot végigkíséri a folyamatos mentorálás, a koordinátornak az iskolából két tanár áll rendelkezésére, akik folyamatosan támogatják a tanulásban és a gyakorlati feladatok elvégzésében, foglakoztatásban. Emellett működik a szakmai tapasztalat-cserét és érdekképviseletet biztosító regionális szakmai fórum, így a képzés és foglalkoztatás optimalizált támogató és követő rendszerbe ágyazódik.

A fenntarthatóság eszközrendszerének kidolgozásával ösztönözni kívánjuk a jogszabályi környezet módosítását, széles körű szakmai és társadalmi párbeszéd nyitására törekszünk, melyet komplex hatásvizsgálat és kutatás eredményeire alapozva kívánunk megvalósítani.

A program az Európai Unió és a Magyar Kormány közös támogatásával a Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

www.romakoordinator.hu


OFA SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMOK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA 2008

Képzési börze három régióban, a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségének és társadalmi integrációjának érdekében

A projekt keretei között 3 régió központjában valósítottunk meg 3 képzési börzét, melynek célja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok foglalkoztathatóságának javítása. Börzét szerveztünk Nyíregyházán, és Budapesten, Kaposváron.

EXPRESSZ Roma -ösztöndíj program 2008

Összhangban a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat célkitűzéseivel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel hozzá kíván járulni a roma közösség gazdasági és társadalmi integrációjához. A program közvetett célja, hogy a roma társadalom integrációjára a rendelkezésre álló állami források mellett egy új lehetőség jelenjen meg a roma fiatalok körében a felsőoktatási szintű továbbtanulási motiváció érdekében.
A program hozzá kíván járulni a

  • • a továbbtanulási érdeklődés felkeltéséhez,

  • •  a nyitottság növeléséhez,

  • • a bizalmatlanság és félelmek mérsékléséhez,

  • • a motiváció erősítéséhez,

  • • versenyképes tudás megszerzéséhez,

  • • valamint a roma népesség körében a felsőfokú végzettségűek aránynak növeléséhez.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz