Lépésről Lépésre program - Ec-Pec Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Lépésről Lépésre programKüldetés

A Lépésről Lépésre program küldetése egy új pedagógiai szellemiség elterjesztése, amelynek középpontjában a gyermek áll; annak az elvnek az érvényesítése, hogy „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen egyéniség”. A szó szoros értelmében azt jelenti, hogy a tanulást, az új szokásokat, mindent az iskolai életben a gyerekekhez alkalmazkodva, a nekik megfelelő tempóban, lépésekben vezetünk be.

Cél

A programot választó tanítók és tanárok célja, hogy úgy erősítsék a gyerekeket, tanulási kedvüket, az osztályközösséget, hogy minden egyes gyerekben megkeresik az értéket. A hiányosságokat a fejlődés természetes velejáróinak tekintjük. A gyerekek, pedagógusok és a szülők együtt fogalmazzák meg a célokat, tervezik meg a megvalósuláshoz vezető utat, így a gyerekek lépésről lépésre lesznek egyre sikeresebbek.

Trénereink, munkatársaink

A program munkáját 1 programvezető, 14 belső tréner és egy szakmai tanácsadó testület látja el. A trénerek az alapítvány képzéseit kizárólag az Ec-Pec alapítvány
megbízásából végzik. A trénerek folyamatosan képzéseken vesznek részt, hogy a Lépésről Lépésre képzéseket minél szélesebb körben alkalmazni tudják. A program szakmai tanácsadó testülete a tréning anyagok kidolgozásában segít.

Képzéseink

 • Tanítók, tanárok továbbképzése a nem szakrendszerű oktatás bevezetésére az 5-6. évfolyamon – átmenet a Lépésről Lépésre iskolai program alkalmazásával -120 óra OKM-3/26/2007

 • A tanulási kompetenciák növelése a Lépésről lépésre gyermekközpontú neveléssel az iskola kezdő szakaszában (1-6. évfolyam) - 60 óra OKM-3/27/2007

 • Az erősségek menedzselése a „Lépésről lépésre” gyermekközpontú óvodai neveléssel - 60 óra OKM-3/22/2007


Lezárult programjaink

 • KOMA Reform- és alternatív programok és innovációk támogatása A Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai program széleskörű ismertetését, népszerűsítését célzó programok, 2003

 • PILOT-PROGRAM A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását, iskolai eredményességének javítását célzó képesség-kibontakoztató illetve integráció felkészítés intézményi megvalósítását támogató szakmai szolgáltató rendszer kialakítása és kipróbálása, 2005-2007

 • CIDA Szülők együtt a gyerekekért, 2004

 • Roma Kísérleti Közoktatási Program, 2000-2002 Egy gyermekközpontú pedagógiai módszertani rendszer alkalmazási lehetőségei a s zociális hátrányok leküzdésére

 • PHARE Program HU 99-04-01 alprogram: A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása I., 2001-2002

 • PHARE Program HU0101-01-2.1 alprogram: A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi integrációjának támogatása II., 2002-2003

 • Open Society Institute Roma Education Initiative Program

 • Mino~ségi közoktatással a szegregáció ellen, 2003-2005

 • Speciális, összevont, szegregált roma osztályok felszámolása az Európa Tanács támogatásával Pátkán, 2003–2004


www.lepesrollepesre.eoldal.hu

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz