Ec-Pec Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:Figyelem, alapítványunk megszűnt!
E-maileket, leveleket, telefonokat nem tudunk fogadni.Az Ec-Pec Alapítvány 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a new-york-i Open Society Institute megbízásából kidolgozott Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai módszertani rendszert Magyarországon a hátrányos helyzetű, elso~sorban a szociálisan hátrányt szenvedő gyermekeket nevelő óvodákban, iskolákban elterjessze. Jelenleg országosan folymatosan növekszik azoknak az  általános iskoláknak és óvodáknak a száma melyekben műödik a Lépésről lépésre program. Ezenkívül évente átlagosan 1100-1200 fő pedagógus, valamint több száz köztisztviselő és szociális szférában dolgozó szakemberek képzését végezzük.

Az Ec-Pec Alapítvány missziójának megfogalmazása szerint olyan átfogó programokat és projekteket valósít meg, amelyek a perifériára szorult társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez járulnak hozzá, elsősorban az oktatás, képzés területén. Kifejlesztett képzési programjaink eddig leginkább a pedagógusok és az iskola módszertani kultúrájának, a differenciált, különböző hátterű (szociális, képességbeli, etnikai stb.) gyermekek neveléséhez adekvát pedagógiai eszköztárának fejlesztésére, bővítésére irányultak. A megváltozott pedagógusszerep elfogadásához, a gyermekközpontú attitűd kialakításához, és a gyermekek szükségleteiből kiinduló tanulás és tanítás szervezéséhez azonban a módszertani képzések önmagukban nem elegendők.

2005 óta, új stratégiánk értelmében tudatosabban kezdtünk el foglalkozni – az iskola szervezetére is irányuló – komplex iskolafejlesztési szolgáltatási csomag teljessé tételével, valamint a társadalmi befogadást erősítő, a befogadó attitűd kialakítását célzó, nem pedagógus célcsoportoknak szóló képzések fejlesztésével, pl.: Antidiszkriminációs képzések, felnőtt előítélet-kezelő tréningek a civil és a szociális szféra, a média, és az iskolák fenntartói részére. Meggyőződésünk ugyanis, hogy pozitív, a gyermekek jövőjét is pozitívan befolyásoló hatást kizárólag a fentiek együttes alkalmazásával, emellett az összes érintett bevonásával, együttműködésével lehet csak megvalósítani. A társadalmi tudat formálásában projektjein keresztül is szerepet vállal az Alapítvány, szemléletváltásra, befogadásra való képességre készítve fel a társadalmi környezetet jelento~ mikroközösségeket, szervezeteket, segítő intézményeket. Alapítványunk teljes jogú tagként képviseli Magyarországot a Nemzetközi Lépésről lépésre Egyesületben (International Step by Step Association), amely a világ 30 országában működő programot, programfejlesztést és együttműködést fogja össze.

Csatlakoztunk a nemzetközi szervezet standard alapú minőségfejlesztési programjához, melynek segítségével biztosítani tudjuk a Lépésről lépésre program alkalmazásának, a tanítók és a trénerek munkájának magas színvonalát. A közoktatásban felmerülő – a befogadó pedagógiai gyakorlat meghonosítására irányuló – igényeknek és szükségleteknek megfelelően szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, bővítjük.

Alapítványunk több mint 50 magasan képzett szakemberből álló tréneri kört foglalkoztat - az ország teljes területét lefedve - módszertani központjaiban, melyek Pécsen, Miskolcon, Kiskőrösön és Gödrén működnek azzal a céllal, hogy a helyi és egyéni igényekhez alkalmazkodó képzési-, információs és szakmai támogatási rendszert alakítsanak ki.

Az Ec-Pec Alapítvány 2006-os közhasznúsági beszámolója
Az Ec-Pec Alapítvány 2007-es közhasznúsági beszámolója
AZ Ec-Pec Alapítvány 2008-as közhasznúsági beszámolója
Az Ec-Pec Alapítvány 2009-es közhasznúsági beszámolója
Az Ec-pec Alapítvány 2010-es közhasznúsági beszámolója
Alapítványunk akkreditált felnőttképzési intézmény
Akkreditációs lajstromszám: AL-1411
Nyilvántartási szám: FH 01-0530-05

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz